default-logo
Tel.: +421 910 855 888 | info@nabytokmirek.sk

Nízkoenergetické, pasívne a úsporné domy

 

Zaoberám sa sprostredkovaním výstavby kvalitných energeticky
úsporných domov. Mojim heslom je „Všetko pre spokojného klienta“.
Rada poradím každému, keď má nejasnosti ohľadne stavby,
stavebnej spoločnosti alebo výberu vhodného domu. Šetrím klientom
peniaze, čas a ponúkam im záruku spokojnosti s hotovým dielom.

“ Judita Petrufová Ing. – J.P.Press “ 

 

Úsporné domy.

Neustále stúpajúce náklady na energie nás nútia premýšľať ekologicky s prihliadnutím na energetickú úsporu. Ekológia sa tak prenáša do mnohých oblastí a samozrejme aj do oblasti stavebníctva. Pri výbere nového bývania sa dnes už mnoho ľudí zameriava práve na úsporu energie a vyberá si domy, ktoré sú energeticky úsporné. Úsporné domy nie sú energeticky náročné, to znamená že priam neuveriteľne znižujú náklady na bývanie.

Úsporné domy sa skutočne v ničom neodlišujú ad klasických rodinných domov, samozrejme až v účtoch za energie. V porovnaní s bežnou klasickou stavbou môžu byť náklady na bývanie niekoľkonásobne nižšie, a to už je čo povedať. S využitím tých najlepších materiálov na výstavbu rodinných domov sa dosiahne úspora tepelnej energie a tak aj úspora finančných prostriedkov. Ak chcete bývať v skutočne úspornom rodinnom dome, nestačí ho len zatepliť, aby nedochádzalo k únikom tepla. Dom, u ktorého sa už počas projektovania a výstavby myslí na šetrenie energií, dokáže znížiť spotrebu energií ešte viac.

Úsporné domy šetria energiu a zároveň patria medzi ekologické stavby.

Úsporné domy, ktoré šetria energie sa už v súčasnosti stavajú z materiálov, ktoré sú ekologické a nezaťažujú prírodu a životné prostredie. Na výstavbu sa môže využívať drevo, alebo nepálené tehly. Existujú aj úsporné domy, u ktorých sa tieto materiály využívajú aspoň sčasti. Hlavnými výhodami úsporných domov sú samozrejme ich ekologické prednosti a úsporné hospodárenie s energiami, ktoré vedú aj k peňažným úsporám. Bývanie v energeticky úspornom dome predstavuje bývanie na vyššej úrovni. Úsporné domy sú navrhované tak, aby Vám v lete nebolo veľmi horúco a zas aby Vám v zimných mesiacoch nebolo chladno. Pri úsporných domoch si v zime vystačíte len s polovičným vykurovaním.

Pri stavbe úsporného domu je v prvom rade vybrať vhodný pozemok. Veľmi dôležitá je aj správna orientácia domu na pozemku. Správny výber projektu domu, jeho kvalitná realizácia, optimálne zateplenie a izolácia domu a vhodne usadené okná a dvere prispievajú v tomu, aby bola dosiahnutá úspora energií. Myslite na svoju budúcnosť. Stavba úsporného domu býva o niečo drahšia, ako stavba klasického domu, ale investícia sa Vám vráti. Náklady na bývanie sa vám poznateľne znížia, vďaka tomu budete mať viac peňazí, pre ktoré určite nájdete vhodné využitie. 

Pasívne domy.

Pasívne domy predstavujú skupinu domov, ktoré na vykurovanie nepotrebujú aktívny vykurovací systém. Na vykurovanie sa využívajú iné zdroje tepla a to najmä slnečné žiarenie. Náročnosť na energiu je u pasívnych domov  niekoľkonásobne nižšia, ako to je u konvenčných stavieb rodinných domov.

Spotreba tepelnej energie u pasívnych domov je neuveriteľne nízka, a tak na centrálne vykurovanie môžete zabudnúť. Vykurovanie kotlom, či inými vykurovacími telesami u týchto domov nie je vôbec potrebné. U pasívnych domov na vykurovanie skutočne vystačia len pasívne zdroje energie a to už spomínané slnečné žiarenie a teplo, ktoré vyžaruje zo spotrebičov a tiež aj z obyvateľov domu. Pasívny dom si vďaka týmto skutočnostiam vystačí bez aktívneho kúrenia, dá sa povedať, že po celý rok.

Čo je pri pasívnych domoch dôležité?

  • –          Pozemok. K tomu, aby pasívny dom spĺňal skutočne svoj účel je dôležitá aj stavebná parcela, kde bude vystavaný. Musí sa vyznačovať dobrou orientáciou voči slnku, dom musí byť vystavaný tak, aby mohol maximálne využívať slnečnú energiu. Nesmie byť tienený stromami, respektíve inými budovami. Sklené plochy pasívneho domu musia byť orientované na slnečné strany.
  • –          Kvalita stavby domu. K tomu, aby bol pasívny dom funkčný a účelný, je potrebné aby bola stavba vykonaná bezchybne. Veľký dôraz sa u pasívnych domov kladie na tepelnú izoláciu, ktorá zabraňuje únikom tepla.
  • –          Dôležité je osadenie okien a dverí, všetko musí byť vykonané precízne a len na tej najvyššej úrovni. U pasívnych domov je podstatná aj vysoká vzduchotesnosť. Ide vlastne o to, aby z pasívneho domu unikalo čo najmenej ohriatého vzduchu a aby sa tak predchádzalo zbytočným stratám tepla.

 

Výhody pasívnych domov.

Pasívne domy získavajú pocitovo príjemnú teplotu počas celého roka len z pasívnych zdrojov a počas chladných zimných mesiacov aj z doplnkového kúrenia. Poskytujú skutočne vysoký komfort v bývaní, prinášajú teplo a neustály prívod čerstvého vzduchu. Bývanie v pasívnom dome môžeme označiť aj za zdravé bývanie, pretože mikroklíma v pasívnych domoch je lepšia a na ľudský organizmus priaznivo pôsobí aj množstvo slnečného svetla, ktoré do domu preniká vďaka preskleným plochám. Prevádzkové náklady pasívnych domov sú nízke, a samotná stavba pasívneho domu je neuveriteľne kvalitná, čo zaručuje dlhú životnosť domu.

Nízkoenergetické domy.

Už samotný názov “nízkoenergetické domy“ prezrádza, že ide o stavby, ktoré pre svoje fungovanie a chod využívajú len minimum energie. Týmto slovným spojením sa skrátka označujú domy, ktoré sú úpornejšie na energie v porovnaní s klasickými rodinnými domami. V súčasnosti sa stavba nízkoenergetických domov derie do popredia. Ľudia si uvedomujú potrebu šetrenia energií a práve nízkoenergetické domy sú tým najvhodnejším riešením. Zdroje energie – slnečné žiarenie, voda, vietor, sú obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré sú ekologické a je možné ich zúžitkovať v náš prospech. A práve už spomínaná slnečná energia sa v nízkoenergetických domoch využíva. Dôležitá je však orientácia domu na slnečnú stranu. Slnečné svetlo tak bude môcť prenikať presklenými časťami domu a energia vo forme tepla sa tak akumuluje vo vnútri rodinného domu.

Výhody nízkoenergetických domov

–          Hlavnou výhodou nízkoenergetických domov je samozrejme úspora energie. Úspora energie znamená aj úsporu peňazí.

–          Využívanie obnoviteľných zdrojov energie znamená aj šetrenie prírody a životného prostredia.

–          Dosiahnutie príjemnej pocitovej teploty v dome počas celého roka, respektíve skrátenie doby vykurovania pomocou aktívnych vykurovacích telies.

–          Nízkoenergetické domy možno vystavať vo veľmi krátkom čase. Na výstavbu sa využívajú len tie najkvalitnejšie materiály, veľký dôraz sa kladie na osadenie dverí a okien, aby nedochádzalo k únikom tepla a tiež sa vyznačujú dlhou životnosťou.

Nízkoenergetická stavba

Každá nízkoenergetická stavba a teda aj stavba nízkoenergetického rodinného domu musí spĺňať základné parametre a to technologicko-technické parametre, parametre úspornosti a parametre reálnej spotreby. V skratke, pri technologicko-technických parametroch ide o to, ako dosiahnuť zníženie energie tak, aby dom fungoval správne, pri parametri úspornosti ide o určenie množstva energie potrebnej na dosiahnutie ideálnej teploty jedného metra štvorcového za rok a reálnu spotrebu nie je možné určiť presne, pretože ju ovplyvňuje neuveriteľne veľa faktorov. V každom prípade, nízkoenergetické domy sú bývaním stále viac a viac obľúbeným, ktoré predstavuje skutočný komfort a pohodlie v bývaní.

Čo vlastne ten nízkoenergetický dom je?

Je dom respektíve stavba, ktorého celková spotreba energie na vykurovanie a chladenie miestností je rovná alebo nižšia ako 30kWh/m2 za rok. Na zahrievanie nízkoenergetického domu je potrebné zabezpečiť účinný vykurovací systém. Samotné investície do tohto systému sú podstatne prijateľnejšie než dodatočné náklady na konverziu nízkoenergetického domu.

Obývačka 1

Ako sa nízkoenergetické domy stavajú?

Z teoretického hľadiska je konštrukcia eko- energie jednoduchá. Je potrebná správna izolácia, vzduchotesné konštrukcie, správna ventilácia s rekuperáciou tepla a samozrejme využívanie maximálneho množstva slnečného žiarenia na vykurovanie vášho domova. Avšak v praxi je to občas problém to takto dokonale nakombinovať.

Dizajn nízkoenergetického domu

Princípom týchto eko-domov je spotrebovať čo najmenej energie. To sa častokrát odráža aj na samotnom dizajne. Každá jedna stavba je navrhnutá a skonštruovaná tak aby sa čo najviac znížila spotreba energie a súčasne aj jej dopad na životné prostredie.

Izolácia nízkoenergetického domu

Izolácia obvodového plášťa je najdôležitejšia zo všetkých opatrení na úsporu energie. Práve tá ma najväčší vplyv na výdavky energie. V priemernom dome, dokáže dobre navrhnutá a nainštalovaná izolácie znížiť výdaje tepla minimálne o polovicu.

Energia z obnoviteľných zdrojov

Obnoviteľné zdroje sa prirodzene a opakovane vyskytujú v prostredí. Je to napríklad voda, vietor, slnečné teplo. Obnoviteľné zdroje energie môžu byť vyrobené z biomasy ale aj rastlinných zdrojov ako je drevo, či plodín pestovaných špeciálne na palivo.

Nízkoenergetické technológie

Stavebné predpisy čoraz častejšie vyžadujú väčšiu energetickú účinnosť v domov, preto sú čoraz dôležitejšie aj nízke energetické technológie. Nízkoenergetický dom bude poskytovať tepelnú pohodu, zdravý životný štýl, znižovať náklady na vykurovanie a samozrejme vysokú mieru spokojnosti samotných užívateľov.

Nízkoenergetický dom

V súčasnej dobe pri raste cien za energie sa snažíme šetriť kde sa dá. Novým trendom v oblasti stavby domov sú aj nízkoenergetické domy.

Čo všetko musí správny nízkoenergetický dom spĺňať?

Pre nízkoenergetické domy je v prvom rade dôležitá orientácia na svetové strany. Vďaka tomu stavba získa správnu absorpciu energie z vonkajšieho prostredia. Na rozdiel od klasických domov nízkoenergetické domy používajú pre získanie energie zariadenia ako slnečné panely poprípade tepelné čerpadlá.

Ako sa nízkoenergetické domy stavajú?

Z teoretického hľadiska je konštrukcia eko- energie jednoduchá. Je potrebná správna izolácia, vzduchotesné konštrukcie, správna ventilácia s rekuperáciou tepla a samozrejme využívanie maximálneho množstva slnečného žiarenia na vykurovanie vášho domova. Avšak v praxi je to občas problém to takto dokonale nakombinovať.

Aké materiály sa na stavbu nízkoenergetického domu používajú?

Zatiaľ čo v Európskych krajinách sa na stavbu domu používa tehla, nízkoenergetický dom sa stavia prevažne z dreva alebo betónu. Nie sú však výnimkou ani domy z pálenej tehly či stavby z rôznych iných obnoviteľných zdrojov. Drevo je však jednoznačne najpoužívanejším materiálom. Jeho výhoda spočíva prevažne v dobrej stabilite, tepelnej a zvukovej izolácií a samozrejme nesmieme zabudnúť na fakt ako je rýchlejšia výstavba. V neposlednom rade je to aj priaznivá cena. Konkurenciou drevených domov sú betónové nízkoenergetické stavby. U nás sú však málo rozšírené. Rovnako sa vyznačujú priaznivou cenou a rýchlejšou výstavbou.

Dizajn nízkoenergetického domu

Princípom týchto eko-domov je spotrebovať čo najmenej energie. To sa častokrát odráža aj na samotnom dizajne. Každá jedna stavba je navrhnutá a skonštruovaná tak aby sa čo najviac znížila spotreba energie a súčasne aj jej dopad na životné prostredie.

Izolácia nízkoenergetického domu

Izolácia obvodového plášťa je najdôležitejšia zo všetkých opatrení na úsporu energie. Práve tá ma najväčší vplyv na výdavky energie. V priemernom dome, dokáže dobre navrhnutá a nainštalovaná izolácie znížiť výdaje tepla minimálne o polovicu.

Energia z obnoviteľných zdrojov

Obnoviteľné zdroje sa prirodzene a opakovane vyskytujú v prostredí. Je to napríklad voda, vietor, slnečné teplo. Obnoviteľné zdroje energie môžu byť vyrobené z biomasy ale aj rastlinných zdrojov ako je drevo, či plodín pestovaných špeciálne na palivo.

Nízkoenergetické technológie

Stavebné predpisy čoraz častejšie vyžadujú väčšiu energetickú účinnosť v domov, preto sú čoraz dôležitejšie aj nízke energetické technológie. Nízkoenergetický dom bude poskytovať tepelnú pohodu, zdravý životný štýl, znižovať náklady na vykurovanie a samozrejme vysokú mieru spokojnosti samotných užívateľov.

Z čoho sa vlastne stavajú nízkoenergetické domy?

Klasické domy sa stavajú najčastejšie z tehál, teda predovšetkým v Európskych krajinách. Nízkoenergetické domy u nás stavebné spoločnosti stavajú bežne, či už z dreva alebo z betónu, no poznáme aj nízkoenergetické domy, ktoré sú tvorené aj z pálenej tehly, či rôznych obnoviteľných zdrojov. Najpoužívanejším materiálom je však bez pochyby drevo. Ich výhodu je pomerne dobrá pevnosť a stabilita, rýchlosť výstavby, tepelná a zvuková izolácia. Okrem toho však ich výhodou je aj priaznivá cena. U nás menej využívané betónové nízkoenergetické domy sú taktiež vhodným riešením, podobne ako ich konkurenti z dreva, sú pomerne rýchlo vystavané, taktiež ich cena je pomerne nízka.

 

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

7 krokov k Vášmu domu snov
Nízkoenergetické domy

Dreamhouse máte možnosť byť aj pri výrobe Vášho vlastného domu!

Chceli by ste mať "rozum do vrecka" ohľadne stavebného konania? Aké by to bolo, keby ste poznali návod, ako na stavbu pred, počas a po? To sa práve dozviete na stránkach tohto eBooku.
Chcem eBook ZDARMA

Chcete bývať vo vlastnom dome ešte tento rok?

Mohlo by vas zaujímat