default-logo
Tel.: +421 910 855 888 | info@nabytokmirek.sk

Každý, kto sa rozhodne postaviť si dom, kladie si veľmi závažnú a samozrejmú otázku. Koľko bude stáť výstavba?

Treba si uvedomiť že stavba domu je náročný a veľa krát aj dlho ročný projekt ktorý nás finančne vyčerpá. Je potrebné psychicky ale aj fyzicky byť pripravený na jeho celkovú realizáciu . Cena výstavby rodinného domu je jedným z rozhodujúcich kritérií pri jeho výbere. V konečnom dôsledku môže byť rozhodujúca, ale v žiadnom prípade nesmie byť jediným kritériom. Pri vyhodnotení finančnej dostupnosti cena rodinného domu nepredstavuje celkovú investíciu.

Obstarávacie náklady – celkovú investíciu na obstaranie rodinného domu predstavujú:

 • náklady spojené s prípravou
 • náklady spojené s realizáciou – vlastnou stavbou
 • náklady spojené s úpravou okolia
 • náklady spojené so zariadením domu
 • Pozemok

Cena pozemku pre výstavbu rodinného domu:

 • Prieskumové práce
 • Zameranie, prípadne vytýčenie pozemku, geologický a hydrogeologický prieskum, radónový prieskum.
 • Projektové práce
 • Štúdia – návrh stavby, dokumentácie pre stavebné povolenie, osadenie domu na parcelu, vykonávacie dokumentácia, výkaz výmer a kontrolný rozpočet.
 • Inžinierska činnosť

Rodinný dom – cena domu:

Cenu ovplyvňuje celý rad faktorov od ceny materiálov, ktoré sú značne rozdielne a ktoré môžete svojim výberom ovplyvniť, je len na vás úroveň ktorú zvolíte. Dôležitá je aj cena práce jednotlivých dodávateľov, ktorá je v jednotlivých regiónoch odlišná – štatistický najvyššia cena práca je v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom.
Veľkú úlohu hrá ja status domu ktorý si vyberiete :

euro

 • rodinný dom vyhovujúci STN,
 • úsporný rodinný dom,
 • nízkoenergetický rodinný dom
 • pasívny rodinný dom.

Prípojky:

Nás tip – kúpiť pozemok ktorý už má prípojky priamo na pozemku, konečná cena aj keď sa vám zdá na počiatku vyššia v konečnom účtovaný môže byť podstatne nižšia, plus vám ostane množstvo energie ktorú by ste inak strávili na úradoch.

 • Vodovodná prípojka
 • Kanalizačná prípojka
 • Elektroinštalácia
 • Vjazd na pozemok – spevnená plocha
 • Úprava okolia domu – oplotenie
 • Oplotenie 

Prevádzkové náklady:

Ďalšou nemenej dôležitou časťou celkovej ceny sú prevádzkové náklady. Tie predstavujú sumu, ktorú je potrebné vynaložiť na fázu obstaranie rodinného domu, ale predstavujú čiastku, ktorú budeme musieť vynakladať už neustále každý mesiac, každý rok. Vzhľadom ku skladbe tejto položky (rozhodujúce % predstavuje spotreba energií) možno predpokladať postupný nárast ceny prevádzkových nákladov, kopírujúci nárast cien energií.

 • vykurovanie domu
 • ohrev teplej úžitkovej vody
 • el. spotrebiča a svetlo
 • vodné a stočné
 • likvidácia odpadkov
 • pozemková daň
 • fond opráv
 • poistenie domu, domácnosti a pod
 • Náklady dočasné

K týmto stálym položkám treba pripočítať napríklad splátku úveru či hypotéku.

Mohlo by vas zaujímat